Till startsidanTill startsidan

Om EFN

Programledare på EFN

EFN sprider kunskap om ekonomi

EFN Ekonomikanalen sprider kunskap om ekonomi. Vi vill hjälpa dig, din familj, vänner och grannar att ta kloka ekonomiska beslut kring sparande, boende och företagande.

Vi drivs av lusten att berätta. Vi tror att för att nå fram med kunskap och verkligen engagera, måste vi också vara inspirerande och underhållande.

Och i stället för att driva på mot att försöka göra snabba klipp, tar vi det medellånga och långa perspektivet. Vi är övertygade om att det är så vi gör mest nytta. Som EFN-tittare ska du känna dig tryggare när du köper hus, göra mer genomtänkta val när du placerar dina sparpengar och bli inspirerad att lyfta ditt företagande. EFN är kanalen för alla som vill få bättre kunskap om ekonomi.

Och när fler lär sig mer om hur de bygger ekonomisk trygghet bidrar det till en hållbar utveckling av samhället (FN:s globala mål 4:4

, Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet).

Vi vill attrahera både kvinnor och män som tittare. Därför bedriver EFN:s redaktion sedan flera år ett strategiskt arbete med att lokalisera fler kompetenta kvinnor i den mansdominerade finansbranschen. Vi strävar efter mångfald i våra inslag och program.

EFN har utsetts till Sveriges bästa ekonomikanal fem år i rad. I en undersökning av Svenskt kvalitetsindex, SKI, ger tittarna EFN högsta betyg, ”mycket nöjd”.

EFN drivs av en oberoende redaktion. Vi lyder under Granskningsnämnden. Alla våra inslag och program är reklamfria och vi tar inte betalt av våra tittare. EFN Ekonomikanalen AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB.

EFN Ekonomikanalen finns även i sociala medier samt som app.