5G skapar möjligheter för antennföretag

Gapwaves är ett bolag som utvecklar vågledarbaserade antenner som är mer effektiva än de tidigare kretskortsbaserade.

Vd Lars-Inge Sjöqvist berättar att idén till strukturen från början kom från en professor på Chalmers. Nu har idén växt till ett helt företag med 30 anställda.

”Marknaden är ytterst intressant. De som vi för diskussioner med är stora globala företag”, berättar Sjöqvist vidare.

Gapwaves tillhandahåller antenner till två marknader: bilindustrin och telekom.

Ekonomichef Per Andersson berättar att den högre frekvensen inom 5G ökar kraven på antennen och att de ser en stor ökad efterfrågan framöver.

”Totalmarknaden kommer att vara värd 10 miljarder bara för antenner”. uppger han.

Redaktör: Anders Frick