Ann Öberg: ”Toppen är nådd”

”Jag kommer med en ganska baissad premiärrapport.” Det säger Handelsbankens chefekonom om konjunkturrapporten som släpps i dag.

Ann Öberg menar framför allt att det blir svårt för den privata konsumtionen att fortsätta hålla uppe tillväxten i västvärlden som den har gjort.

”Vi förväntar oss att tillväxten i de utvecklade ekonomierna dämpas framöver”, säger hon.

I det läge vi befinner oss är det dessutom svårt för att hålla uppe tillväxten både med penning- och finanspolitik, menar Öberg.

När det gäller den svenska Riksbanken räknar Handelsbanken med att den första räntehöjningen kommer sista kvartalet 2017.