EFN 10 årEFN 10 år

Boardman blir Chairman efter Stenbeck

Cristina Stenbeck fortsätter inte som ordförande i Kinnevik utan ersätts av Tom Bordman. Och det lär finnas en hel del att diskutera på de kommande styrelsemötena, bland annat portföljbolaget Qliro.