EFN 10 årEFN 10 år

Bolaget som får blommorna att blomma längre

Den globala marknaden för snittblommor omsätter runt 400 miljarder kronor. Men ändå är livstiden för blommorna kort. Ett bolag som jobbar på att förlänga denna är Optifreeze från Lund.

Optifreeze patenterade teknik bygger på vakuumimpregnering och pulserande elektriska fält. Tekniken kan även användas för frysning av snittblommor, frukt, grönsaker och bär.

Det område som Optifreeze just nu har störst förhoppningar på är snittblommor.

Optifreeze har tidigare i år tecknat ett samarbetsavtal med det globala växtförädlingsbolaget Syngenta Flowers.

Lundabolaget hoppas att bolagets teknik ska förändra marknadens förutsättningar i grunden.

”Jag tror att det är väldigt troligt att den kommer göra ett stort intryck. Vi börjar med rosor, som har störst marknadsandel för snittblommor”, säger Eda Demir Westman, vd för Optifreeze.

I somras tog bolaget in 17 miljoner kronor i en riktad nyemission för att satsa på forskning och marknadsaktiviteter.

Bolagets mål är att omsättningen ska öka med 150 procent per år de kommande åren.

”Jag tror att uppsidan för den här teknologin fantastisk för ett så pass litet företag som Optifreeze. Potentialen är enormt stor. Men vi vill ta försiktiga steg och inte lova mer än vad vi kan leverera”, säger Eda Demir Westman.