EFN 10 årEFN 10 år

ABB visar styrka

Rapportperioden är igång på riktigt. Ellinor Helén och Jesper Norberg går igenom nattens börspåverkande händelser samt dagens agenda.