Bättre än väntat av Michelin

Ellinor Helén går igenom vad som hänt på världens börser och vad som står på agendan i dag.