Bulls, Bears & Pigs

Boliden och Pandora är två av de bolag som behandlas i dagens Börslunch. Det unika med dagens program är att bägge gästerna, Kevin O Dowd och Joe Tracy, kommer från USA.

Ämnen:

•Pain trade.

•Konsumentbolagen ser fram mot jul.

•Boliden och kronan.

•Pandora vs. Pandora.

•Sothebys går svagt.

Programledare: Charlotte Stjerngren.