”Ericsson borde låna och öka utdelningen”

Dagens gäster: Magnus Dagel, aktiestrateg Nordea och Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg.

Ämnen i dag:

•Pandox mot börsen.

•JM in i modellportfölj.

•Bolagen med störst kassa.

•Amgen bryter med AstraZeneca.

•Amerikanska konsumenter tänker om.

Programledare: Jesper Norberg och Charlotte Stjerngren.