Börsspaningar inför 2016

Tomas Linnala, chefredaktör på Placera och Viktor Henriksson, förvaltare på Carnegie Fonder listade i 2015 års sista Börslunch de teman de tror kommer driva börsen 2016. Det handlar bland annat om utköp och minskad riskvilja.

Se hela Börslunch här.