EFN 10 årEFN 10 år

Börstrenden utländska investerare missat

Carl Bennet är ett exempel på en svensk investerare som arbetar framgångsrikt på ett sätt som många internationella ägare har förstått ännu.

Se hela diskussionen i dagens Börslunch.