Chefekonom: Framtiden ligger i storstäderna

Det är viktigt att man låter storstäderna växa, där finns nämligen möjligheten till landets tillväxt. Detta tack vare nätverk mellan företag och tillgång till arbetskraft.

Detta innebär dock i förlängningen att allt fler måste flytta till storstäderna. ”Det är lättare att flytta arbetarna till arbetet än tvärtom”, säger Royal Bank of Scotlands globala chefekonom, Andrew McLaughlin, i ett samtal med EFN:s Peter Andersson.