Till startsidanTill startsidan

Chefsekonomen: ”Vi står inför en tydlig avmattning”

Sysselsättningstillväxten har länge varit stark i Göteborgsregionen men indikatorer visar på en avmattning. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman kommenterar situationen på arbetsmarknaden i västra Sverige.

”Vi har haft en lång period med ett starkare läge än normalt, men vi ser nu att konfidensindikatorn börjar gå ned till en mer normal nivå”, säger hon.

Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda har minskat de senaste tio åren, men i arbetslösheten ser det inte lika ljust ut. Samtidigt minskar arbetskraftsbristen.

”Det är en indikation på att konjunkturen är på väg att svalna lite grann”, säger Nyman.

Programledare: Anders Frick