Com Hem vill bredda sitt utbud

Överväger börja med mobiltelefoni

Com Hems kvartalsrapport nådde inte upp till marknadens förväntningar, och aktien föll. Bolagets vd Anders Nilsson var trots det nöjd. Framför allt eftersom de genomförda prishöjningarna inte lett till så stora kundförluster som man förväntat sig.

Dessutom aviserar Anders Nilsson att bolaget kan vara på väg att bredda sitt utbud.