Dålig lönsamhet på sju av tio lantbruk

Lantbruksbarometern 2019 visar att torkan under sommaren 2018 drog ned humöret hos svenska lantbrukare. Den upplevda lönsamheten har försämrats med 35 procentenheter sedan förra våren. Trots detta finns en optimism inför framtiden.

Lantbruksbarometern publiceras årligen av LRF Konsult i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.