EFN 10 årEFN 10 år

Därför rasade börserna

Raset på USA-börserna spred sig vidare till Asien och Europa.