Ekonomikanalen

De vill få marknaden för aerogel att explodera

Supermaterialet aerogel har funnits i nästan 100 år men produktionen är så pass komplicerad och dyr att aerogelen inte har fått den spridning som den skulle kunna ha haft.

Men ett Gävle-baserat företag, Svenska Aerogel, har kommit på ett sätt att göra aerogel med kiseldioxid på ett mer prisvärt sätt. Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel, förklarar att de använder sig av mycket billiga och enkla kemikalier för att få ned kostnaderna så mycket som möjligt.

”Vi använder materialet till huvudsakligen tre saker, det första är att vi blandar in det i olika färger, för att få färger med mindre gifter. Det andra området är isolering. Det sista materialet är gasfiltrering.” förklarar Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel.

Aerogel kan dra åt sig giftiga gaser i luft och tungmetaller i vatten, och eftersom det kan stöta ifrån sig vatten men binder olja har den potential att sanera efter ett oljeutsläpp. Förhoppningen är att aerogel ska ge oss energisnålare hus, miljövänligare färger, renare vatten och mycket mycket mer.

Relaterade ämnen