Till startsidanTill startsidan

Obligationsbubblan kommer att spricka

Åskledarstrategin heter den senaste rapporten från franska förvaltningsbolaget Carmignac.

Bolagets vd Didier Saint George förklarar att de två åskledarna på finansmarknaderna just nu är valuta- och räntemarknaderna.

På valutamarknaden är tendensen att dollarns status försvagas på bekostnad av euron och den kinesiska renminbin.

På räntemarknaden förväntar sig Carmignac att de längre räntorna kommer att stiga och att de korta kommer att ligga kvar på en väldigt låg nivå.

Den brantare avkastningskurvan kommer förr eller senare leda till problem med höga värderingar på aktiemarknaden.

Den amerikanska aktiemarknaden kommer att känna av detta först, och signalerna finns där redan menar Didier Saint George. Europa ligger lite senare i cykeln och ser därför bättre ut för tillfället.