Drönarförbud försvårade brandbekämpning

Insatserna mot de stora skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har stött på kritik från olika håll. En faktor som hade kunnat göra bekämpningen mer effektiv hade varit ett mer utbrett användande av drönare.

Men svenska regler är i dag restriktiva för hur och när drönare får användas. Helena Samsioe, vd för drönarbolaget Globhe Drones menar att det hade varit betydligt enklare att få information om bränderna om lagstiftningen hade tillåtit användning av drönare.