EFN förklarar: Skuldkvotstak

Vad betyder egentligen skuldkvotstak?

EFN förklarar.