EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: Skuldkvotstak

Vad betyder egentligen skuldkvotstak?

EFN förklarar.