Ekonomikanalen

Rekordinvesteringar i Japan

•Importstopp i Jemen   •Ökad företagskonkurs   •Asienbörser tyngs av handelsoro