Ekonomikanalen

Dystra tider på jobbmarknaden

•Inflationen tilltar i Kina  •Mörkt för modehandeln  •Nya Nafta nära