Ekonomikanalen

Stort tryck på omställningsstöd

•IMF ger Ukraina nödlån  •PPI faller brant i Kina  •Stora kostnader för Palmeutredningen