Ekonomikanalen

Budet på Oslobörsen höjs

•Kongressförhandlingar kollapsar  •Handelssamtal återupptas  •Handelsavtal sluts inför Brexit