Ekonomikanalen

Fed chocksänker räntan

•Stora utmaningar för AF i varseltider  •Sämre kinesisk produktion än väntat •Svåra tider för SAS