Ekonomikanalen

Stark amerikansk sysselsättning

•Airbus hoppas på Indien  •Home Depot når förlikning  •Fabege avyttrar fastighet