Ekonomikanalen

Viruspress på bopriserna

•Läkemedelsbolag får miljardinjektion  •Kinas tillväxt rasar  •Breda uppgångar i Asien