Ekonomikanalen

Japan redovisar handelsunderskott

•Sony byter säte  •Branscherna där du lättast gör vinst  •Kollektivavtal för kris