Ekonomikanalen

Oljevarning från Saudiprinsen

•Minskat kontantuttag bland svenskar  •Hoppfullt inför kinesiskt firande  •Backande bopriser i Hongkong