Ekonomikanalen

Världsbanken varnar för kraftigt ökad fattigdom

•Airbnb-miljarder till uthyrare  •Ford masstillverkar respiratorer  •Svenska Spel slopar utdelningen