”Elen måste kunna flöda mer fritt”

Hur undviker man att flaskhalsar uppstår på en elmarknad som blir alltmer internationell?

Eva Lendic Edlund, som är vd för elhandel på Umeå Energi, menar att det behövs fler kablar mellan Norden och Kontinentaleuropa.

Stefan Hörnell, chef för diskretionär förvaltning på Handelsbanken, ser fördelar för konsumenten med en mer internationell elmarknad.

”En mer gemensam Europamarknad kommer innebära en jämnare prisnivå för konsumenterna”, säger han.