EQT:s vd mot väggen

EFN:s Charlotte Stjerngren möter en av Sveriges mäktigaste män, riskkapitalbolaget EQT:s vd Conni Jonsson.

I programmet tas frågan om vinster på välfärdsverksamhet och konkursen för skolkoncernen JB upp.

”Det finns ett antal exempel på hur riskkapitalbolag har agerat dåligt  Och det finns ett större antal exempel på hur andra typer av ägare har agerat dåligt. Men eftersom vi är ett riskkapitalbolag så associeras vi med de dåliga exemplen som riskkapitalbolag har orsakat”, säger Conni Jonsson.

 

Svårt få bolagen dra åt samma håll

Och riskkapitalbolagen är inte, enligt EQT:s vd, en speciellt homogen skara.

”Ett favorituttryck som vi brukar använda i vår bransch är: att försöka få riskkapitalbranschen att gå åt samma håll är som att valla katter. Det går liksom inte”, säger Conni Jonsson.

Han tycker att hela debatten om riskkapitalbolagen har blivit polariserad och att den fokuserar på fel saker.

Att EQT levererat god avkastning, som till exempel kommit svenska pensionärer till godo.

 

Ogenomtänkta privatiseringar

När det gäller den våg av privatiseringar som sköljt över världen de senaste åren så ångrar Conni Jonsson inte att man deltagit i processen, men han tycker att stater i många fall agerat obetänksamt. ”De borde fundera över konsekvenserna av en avreglering innan avregleringen inleds”, säger han.

 

Börsnoteringar lockar

Angående  exit-strategier för EQT:s innehav säger Conni Jonsson:

”Börsnoteringar är ett jätteintressant alternativ, eftersom börsen gått så bra.”

Avslutningsvis kommenterar Conni Jonsson vilken investering han är mest nöjd med samt vad hans namn har haft för betydelse för hans karriär.