EU 60 år på sex minuter

När EU:s stats- och regeringschefer samlas i Rom 25 mars är det för att högtidlighålla att det är 60 år sedan Romfördraget, grunden till dagens EU, undertecknades.

Från början var det sex länder som var med. Men med åren har samarbetet utvecklats och det har svällt till en brokig union med 28 medlemsländer.

Frågan är om gränsen är nådd där, i och med Brexit-omröstningen i Storbritannien krymper medlemstalet till 27.

EFN tar dig med på en resa genom EU:s historia, från 1957 till 2017.