Fed-chef: Då når USA inflationsmålet

Det kommer att dröja innan situationen normaliseras i USA, trots positiv utveckling för både tillväxt och arbetsmarknad. Den bedömningen gör Charles L Evans – en av tungviktarna inom USA:s centralbank, Federal Reserve. Enligt hans bedömning kommer Fed att börja normalisera ränteläget – dvs höja styrräntan – tidigast 2016.