Fortsatt hopp om djuphamn i Lysekil

Planerna på en djuphamn i Lysekil lades på is efter att kritik riktats mot de kinesiska finansiärerna.

Men kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) hoppas fortfarande att det kan bli en hamn.