EFN 10 årEFN 10 år

Gapwaves: Vi vill jobba nära jättekunderna

Gapwaves vd Lars-Inge Sjöqvist berättar om verksamheten, nyligen genomförda nyemissionen och potentialen inom bolagets två affärssegment.