Gävleborgs massiva matchningsproblem

Arbetslöshet Gävleborgs län ligger på 9,1 procent, rikssnitt ligger 6,9 procent. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det ännu värre, Gävleborg är sämst i landet med 14 procent ungdomar utan jobb.

Hur ska denna trend kunna brytas? Riksdagsledamöterna Åsa Lindestam (S) och Lars Beckman (M) är överens om att det till stor del handlar om en utbildningsfråga.

En paradox är att samtidigt som arbetslösheten är hög så skriker många arbetsgivare efter arbetskraft, det finns ett stort matchningsproblem.

Vilken roll Arbetsförmedlingen ska spela när matchningsproblemet ska lösas är Lindestam och Beckman oense om.