EFN 10 årEFN 10 år

Glassen, gården & qvarnen

– Bertegruppens tre ben

Berte Qvarn är grunden i ett 500 år gammalt familjeföretag – Bertegruppen. Nu leds företaget av den fjortonde generationen. Lennart Ekdal har träffat Sveriges påstått äldsta familjeföretag.

Ämnen