Till startsidanTill startsidan

"Standardisera där det är motiverat"

Hur kan standardisering bidra till hållbara finanser? Fernando Gonzalez intervjuar Emma Sjöström, forskningschef på MISUM, för att ta reda på det.

”Standarder förenklar och effektiviserar informationsspridning. Risken finns också för att kreativiteten och lärandet av varandra hämmas, om alla gör likadant”, säger hon.