Ekonomikanalen

Här finns världens snabbaste datorer

En dators hastighet mäts i flops: ”floating-point operation per second”. Världens snabbaste datorer mäter upp petaflops, som innebär tusen biljoner flyttalsberäkningar per sekund. Organisationen Top 500 har listat dessa superdatorer och två av dem finns i Sverige.

Relaterade ämnen