Ekonomikanalen

Här öppnar General Electrics nya fabrik för 3D-skrivare

”Det här är världens dyraste papperskorg. Den är gjord av titan 64”, berättar Annika Ölme, produktutvecklingschef på Arcam EBM.

För tre år sedan köpte amerikanska General Electric det svenska 3D-skrivarbolaget Arcam, som nu ingår i affärsområdet Additive.

Karl Lindblom, vd för GE Additive Arcam EBM, uppger att bolaget har växt kraftigt under de senaste åren och att den nya lokalen är ett steg i att konsolidera verksamheten.

”Vi ville förbereda oss inför den tillväxt vi ser och ta höjd för den stora volymökningen vi ser de kommande fem åren.”

Dessutom uppger han att General Electrics ägarskap har gett Arcam ytterligare möjligheter att växa.

”Vi har fått en industriell ägare som har väldigt god insikt och väldigt mycket kompetens inom företaget som vi kan ta del av.”

Jason Oliver, vd för GE Additive, uppger att Arcam stod ut när Additive letade efter bolag att köpa.

"Man har en unik teknik som passar bra för kunder inom luftfart, bilindustri och liknande."

Redaktör: Anders Frick.

Relaterade ämnen