Här ska skogen ge flyget bränsle

Nio aktörer, däribland Södra, Air France/KLM, Växjö kommun och RISE har gått samman för att de vill starta massproduktion av bioflygbränsle i Småland. Projektet kommer att hålla på till år 2020.

I Småland finns råvaran i form av restprodukter från skogsindustrin och ett gynnsamt geografiskt läge.

Lena Ek, styrelseordförande Södra, tror att både flygbranschen, flygplatserna och konsumenterna är väldigt intresserade av att byta till ett mer miljövänligt bränsle.

Martin Kotte, säljchef på Air France/KLM Sverige berättar att de är med och stöttar projektet och att de kommer att köpa in biobränslet när det finns en färdig produkt. De är med från början till slut och garanterar att det finns en köpare.

Bränslet som används till inrikesflyg är till över 99 procent fossil, men statliga biojetutredningen föreslog nyligen att en tredjedel av bränslet ska vara förnybart år 2030.