Hård kritik mot exitskatt

Efter skandaler som Paradisläckan presenterade Skatteverket ett förslag om utflyttningsskatt. Regeringen är positiv till de hårdare kraven, men företrädare för näringslivet i Stockholm menar att det skadar företagsklimatet.