"Helsingborg är en självsäker stad"

I Helsingborg finns de allra flesta jobben inom den privata sektorn. Entreprenören Karsten Deppert är involverad i Mindpark, en kreativ plats där nya företag skapas och gamla kan utvecklas.

”Här sitter många företag som hjälper varandra”, säger Deppert, som äger eller deläger nio företag totalt.

Han menar också att man bör koppla företagsamheten till universiteten i mycket större utsträckning än i dag. Deppert själv har omgivit sig nästan uteslutande med personer som har kopplingar till universitetet.