Till startsidanTill startsidan

Hög produktion och hållbarhet kan kombineras

Stärkt ägande- och brukanderätt är av högsta prioritet för LRF Skogsägarnas nyvalde ordförande Paul Christensson.

”Regeringen har tillsatt en utredning för en månads sedan som ska ta tag i de frågor som vi har jobbat med i ett antal år. Det ser vi fram emot”, säger Paul Christensson.

Christensson efterlyser en ny syn skog och skogsbruk. En syn där biologisk hållbarhet går hand i hand med hög produktion. Historiskt har Sverige lyckats bra med just detta hävdar han.

Paul Christensson har tre uppmaningar till politikerna. Det handlar om rätten att bruka skogen, satsningar på forskning och innovation samt att användandet av förnyelsebara produkter görs ännu smartare.