Hoppets förskola banar väg för klimatneutralitet

Göteborgs Stad ska framöver investera flera miljarder kronor i nya skolor som alla behöver byggas på ett hållbart sätt.

För att ta fram processer och hitta lämpliga material jobbar staden nu med att bygga förskolan Hoppet, som blir ett pilotprojekt för fossilfri byggnation. Målet är att Hoppet ska bli en förskola som byggs med fossilfria material och metoder i allt från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. När Hoppet är färdigbyggd kopierar staden helt enkelt konceptet till fler förskolor och andra byggnader. Planen är att de första förskolebarnen flyttar in i Hoppet under jubileumsåret 2021, då Göteborg firar 400 år.

Projektet är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material såväl som faktisk byggnation - och under processens gång har flera upptäckter gjorts, bland annat att det fanns ett behov av att definiera klimatneutralitet:

”Vi har definierat klimatneutralitet och hjälper andra organisationer med hur man mäter. Vi vill ge incitament till branschen att ställa om till klimatneutralt”, säger byggprojektledaren Anders Hall.

Jute är ett av materialen som ska användas, eftersom det under odlingen suger upp mycket koldioxid och avger mycket syre.

”Det går att byta ut vanliga spånskivor mot skivor gjorda i jute”, säger Christina Östergren, medgrundare på Juteborg AB.

Reporter: Anders Frick