Till startsidanTill startsidan

"Industribolagen drar Västsverige"

Trots att Västsverige går starkt ekonomiskt, så finns det också utmaningar. Många företag behöver anställa, men inom vissa sektorer är det svårt att få tag på rätt kompetens.

Det finns även ett investeringsbehov som delvis bromsas av kapacitetsbrist.

Jesper Norberg intervjuar Katarina Ljungqvist, regionbankschef för Handelsbanken västra Sverige.