EFN 10 årEFN 10 år

Höga förväntningar på Draghi

Börserna backade i USA, mycket på grund av ett sjunkande oljepris. Valutastrateg Pierre Carlsson kommenterar vad som är på gång på marknaderna i dag.