Till startsidanTill startsidan

Investeringsbolaget gasar när ekonomin bromsar

Alex Molvin, fondchef på Almi Invest Syd, berättar hur läget ser ut för företagen som de investerat i. Han beskriver att vissa företag har det väldigt tufft medan andra tvärtom gynnas i det nya ekonomiska klimat som pandemin skapat.

”Det är som vilken lågkonjunktur som helst på det sättet, man får anpassa sig”, säger han.

Det som krävs för att klara bolagen genom krisen är investerarnas hjälp uppger Alex Molvin. Ett av de sätt som Almi Invest använt är att hjälpa bolagen att ta fram handlingsprogram där kostnader och kapitalmöjligheter ses över.

”Det handlar både om riskkapital och lån för att brygga den här krisen och anpassa kostnaderna till en lite mer lågkonjunkturs-situation.”

Alex Molvin berättar också hur Almi Invests strategi för nya investeringar ser ut. Där finns inga planer på att minska, snarare tvärtom.

”Det är ofta i de här kriserna som de bästa investeringarna görs”, säger han.

Redaktör: Jonas Harrysson