Jättesatsning ska fördubbla Gävles hamn

Ägarna till Gävle Hamn satsar 700 miljoner kronor och fördubblar kapaciteten i containerhamnen, från en kapacitet på 250 000 containrar per år till 500 000.

2016 såldes driften av den kommunägda hamnen till den turkiska hamnjätten Yilport. Försäljningen var inte okontroversiell. Försvaret oroas över att rikets säkerhet hotas med utländska ägare i hamnen.

”Det landar inte på en kommun eller ett kommunalt bolag att ta ansvar för statens angelägenheter”, säger Gävle Hamns vd Fredrik Svanbom.

För att satsningen ska gå i hamn krävs det att Gävle Hamn lyckas locka över transporter från lastbil och järnväg till fartyg.

Yilport der basindustrin som en mycket viktig kund i framtiden.

”Det finns väldigt mycket gods som i dag går med lastbil och järnväg från vår region ner till Europa. I framtiden tror vi att mycket av det kommer gå i container”, säger Håkan Bergström, försäljningschef på Yilport